Eldonaĵoj

Konstruado-kajeroj

TAKE ĉiu-jare eldonas teknikan broŝuron: KONTRUADO-kajero de TAKE. Vi povas aboni ĝin papere aŭ mendi unuopajn ekzemplerojn.

Malnovaj Konstruado-kajeroj/Jarkolektoj estas elŝuteblaj senpage: