Asocio

Kio estas TAKE?

Tutmonda Asocio de Konstruistoj Esperantistaj celas arigon de ĉiuj Esperanto-parolantoj, fakuloj pri konstruado (ekde la elpensado ĝis la interna kaj ekstera aranĝado) por profesiaj interŝanĝoj kaj terminologia laboro. Ĝi eldonas ĉiu-jare teknikan broŝuron: KONTRUADO-kajero de TAKE.

Nia teamo

La estraro por la oficperiodo 2022-2023 konsistas el:

  • Prezidanto: Michel BASSO
  • Sekretario: Pierre GROLLEMUND
  • Kasisto: André GROSSMANN

Prezentaĵo

Prezentaĵo pri TAKE preparita de Pierre Grollemund por Virtuala Kongeso de UEA en 2020

Dokumentoj